Välkommen till Swe assistans

Swe assistans AB i Gävle är ett lokalt privat alternativ för personlig assistans och erbjuder ett komplett övertagande av den personliga assistansen.

Vi strävar för att de brukare som vänder sig till oss ska kunna leva som andra och ej behöva lägga ned tid på att ta ansvar för personal, ekonomi och administration.

Vi sköter anställningen av dina assistenter där du och vi tar fram personal utifrån ditt behov och önskemål. Brukaren har alltid sista ordet om vem som ska anställas.

Kontakta oss gärna för mer information!