Vilka är vi på Sweassistans

Företaget Swe assistans AB startades i april 2005 av Marlene Forslin och Reijo Kangaskorte. Vi har båda bakrunder inom olika vårdyrken sedan tidigare bl.a. personlig assistans, äldrevård, hemtjänst och härbärget i Gävle där Reijo var föreståndare i sju år innan Swe assistans startade. Bakom oss har vi utbildningar inom vård och omsorg samt ekonomi, administration, löner och redovisning.

När vi startade företaget var det för att vi ville erbjuda ett privat alternativ till kommunens assistans. Vi tycker att konkurens ger kunderna möjlighet att välja det alternativ som just passar dem bäst, det hjälper även oss att genom att kunna tillgodose god service. Vi gillar konstruktiv kritik eftersom det är ett utmärkt sätt för oss att få reda på hur vi kan vara bättre. Vi är service inriktade och ger struktur till vardags.

 

Vår verksamhetsidé beskrivs nedan:

  • Brukaren är delaktig i alla beslut gällande den personliga assistansen, inom ramen för lagstiftningar.
    Brukaren ska känna sig trygg med den personal som anställs och känna att det finns regelbunden kontakt och uppföljning att vi lyssnar och löser eventuella önskemål.

 

Våra mål är att varje brukare har ett bra liv:


- Varje brukare upplever att den hjälp vi ger underlättar vardagslivet
- Varje brukare upplever sig trygg hos oss, ingen känner sig dåligt bemött
- Varje brukare känner att han har insyn, inflytande och känner sig delaktig
- Varje brukare känner att vi lyssnar och tar tillvara han åsikter, idéer och tankar


Och att anhörig till varje brukare är nöjd:


- Varje anhörig har förtroende för oss och våra brukare får den bästa omsorgen
- Varje anhörig upplever att det är lätt att prata med oss, inga frågor känns oviktiga